(1)
Qadir, A.; Saeed, K. TREATMENT MODALITIES AND OUTCOMES OF IDIOPATHIC GRANULOMATOUS MASTITIS. JSMC 2020, 10 (1), 27-35. https://doi.org/10.17656/jsmc.10237.